Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1071
Aktedatum:31/7/1783
Inhoud: Hypotheek met als onderpand: (a) een huijs,hoff en een weijdje bij het huijs, groot 1 morgen, kerspel Apeldoorn, Buurschap Wenum (b) 3 mudde zaeijland bij het huijs op de kamp, in den vlasch hoek, Kerspel Apeldoorn (c) 1 mudde land, in den Ouden camp,Kerspel Apeld., bsch.Wenum (d) 1 mudde land, op de Wenumsche Markt, kerspel Apeldoorn (e) een vierel land, bij den belt, Kerspel Apeld., buursch. Wenum (f) 1 morgen hooijland, (g) ½ morgen hooijland en (h) 3 schepel zaeijland. f is Geroijeerd op 1maart 1785 en de rest op 1 augustus 1785.
Bedrag: f 425,-Personen in deze akte:
Jacobus ten Hoveovl. vader van schuldeisers

Evert Hendriks Buijtenhuijsschuldenaar

Anna Cornelia ten Hoveschuldeiser

Teunisje Janssen schuldenaar

Jacobus ten Hoveschuldeiser

Johanna Properovl. moeder van schuldeisers

Nuij Willems belender van g

Benjamin ten Hoveschuldeiser

Gerrit Warners belender van h

Bernardus ten Hoveschuldeiser