Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1066
Aktedatum:3/7/1783
Inhoud: Hypotheek met als onderpand: te Uchelen onder Beekbergen (a) de halfscheijd van een huijs en hoff met 2 molder zaeijland met nog 1 molder, 1½ schepel, ½ molder, 3 schepel en 1½ schepel, te Uchelen onder Beekbergen (b) de halfscheijd aan 3/4 parten in een half huijs en hoff, schuere en schaepschot en 2 molder zaeijland, in de Beekbergsche hooijlanden (c) idem aan 3/4 parten van 4 morgen hooijlanden, in de Beekbergsche hooijlanden (d) idem aan 3/4 parten in 1½ vierel morgen hooijland, Uchelen (e) idem aan een bosschjen met zijn eijken akkermaelshout en Uchelse Bosch (f) idem aan een aanpart in het Bosch. Geroijeerd 09-04-1790
Bedrag: f 800,-Personen in deze akte:
Jan Dalhuijzenhij roijeert in 1790

Gerrit Jacobs van Asseltschuldenaar

Egbert Mensinkovl., zijn erfgenamen zijn schuldeiser

Janna Aerts schuldenaar

Jacob Gerrits erflater, ovl.

Arij Wapencampexecuteur testamentair