Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1065
Aktedatum:23/6/1783
Inhoud: Invertarisatie en formeren van alle gerede en ongerede goederen van wijlen Jacob Gerrits, zoals die op 10-11-1768 ten huize van hem stervende nagelaten zijn. Dit betreft: Buurschap Uchelen onder Beekbergen (a) een huijs en hof met 2 molder saaijland, (b) 1 molder saaijland, (c) 1½ schepel, (d) ½ molder, (e) 3 schepel, (f) 1½ schepel, Buurschap Uchelen onder Beekbergen (g) 3/4 parten in een half huijs en hof, schuur en schaapschot en 2 molder saaijland, in de Beekbergsche hooijlanden (h) 3/4 parten van 4 morgen hooijland, in de Beekbergsche hooijlanden (i) 3/4 in 1½ vierels morgen hooijland, Buurschap Uchelen onder Beekbergen (j) een bosjen met zijn eijken akkermaelshout en Uchelse Bosch, Beekbergen (k) een posje of een aanpart in het bosch.Personen in deze akte:
Jacob Gerrits erflater, ovl.

Gerrit Jacobs opdrachtgever

Gerrit Joossen zijn erfgenamen zijn mede- eigenaar van k