Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 594 v
Aktedatum:2/9/1767
Inhoud: Peijndinge aan de gerede en ongerede goederen: betreffende Voortakker, onder Beeckbergen (a) een Zaalweehr en Heerengoedt, wegens het niet opleveren aan de schuldeiser van in het dorp van Beeckbergen (b) een huijs en hof, schuur en backhuijs en een hoeckje landt (waar de Ploeg uitgehangen heeft) aan hem verkocht op 1-5-1758.
Bedrag: f 948,-Personen in deze akte:
Henrick Gerhard Jordensverwinnemer

Jenneken van Tilschuldenaar

Jan Mullerschuldeiser en volmachtiger

Geertje Willemss in leven schuldenaar

Jan Teunissen op 30-3-1748 verkoper van part van a

Cornelis Janssen Sprenckelervoogd over Aaltje en Janna van Till

Aaltje van Tilschuldenaar

Beernt Aarts voogd over Aaltje en Janna van Til

Willemtje van Tilschuldenaar

Lambert Woudenbergvolmachtiger voor Willemtje en Jenneken van Til

Henrickje Woudenbergschuldeiser

Janna van Tilschuldenaar

Hugo van Tillin leven schuldenaar