Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1054 v
Aktedatum:16/7/1783
Inhoud: Acte van maegescheijd betreffende de volgende onroerende goederen: a een Erve en goed met Heeren- en bouwmanshuijzingen en onderhorige landerien, getaxeerd op f 20.715 - 6 - 0, de Gaate, onder Epe bij de grote wetering (b) een Erve en goed met de groten bosch, bij het Erve de Gaate onder Epe en het Loo b1. het Bosch, getaxeerd op f 6130,-, het Strijdveen, onder Wijhe en Raalte (c) een Erve en goed met deszelfs Heeren- en boerenhuijzinge en onderhorige landerien, getaxeerd op f 14.677 - 16 - 0 en in de kerk van Twello (d) een kelder en een grav. Bij testament van 19-09-1766 krijgen de drie kinderen ieder een Erve.
Adres: het (Hackforts) Veenhuijs, Ampte v. Voorst, Kerspellen Terwolde en Twello (a)Personen in deze akte:
schuldeiser wegens 5 jaren lijfrente voor f 150,-:..... Ferdinandus

erflaatster, ovl.:H.J.A. baronesse van Broeckhuijzen

maegescheijder, hij krijgt a:Hendrik Jan baron van Munnich

schuldeiser:..... Houssard

volmachtiger:Sigeb. Abr. Haverkamp

schuldeiser:NN Houssard

maegescheijdsvriend:C.A.J. van Baecop

e.v. erfgename:J. Arnoldi

legataris:NN van Wijhe

stiefvader van de condividenten:..... Frantzen

maegescheijdsvriend:P. Stoppendaal

schuldeiser:..... Douariƫre van Heuvel

maegescheijder:Elisabeth Johanna Moorreess

volmachtiger:W.S.J. Moorreess

schuldeiser voor f 800,-:N.N. freule van Broekhuijzen

stiefvader van de condividenten:NN Frantzen

maegescheijder; hij krijgt c:Jan Allert baron van Munnick

maegescheijdsvriend:J. Moorrees

schuldeiser wegens 5 jaren lijfrente voor f 150,-:NN Ferdinandus

maegescheijder; zij krijgt b en b1:Johanna Josina baronesse van Munnick

schuldeiser:NN Douariƫre van Heuvel

schuldeiser voor f 1000,-:N.N. Muntz

schuldeiser voor f 2000,-:N.N. Heer van Broekhuijzen

maegescheijdsvriend:J.H.P.E. van Renesse

legataris:..... van Wijhe

momber:Eppo Arnoldi

erflater, ovl.:Jochem Jurrien baron van Munnick