Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 568
Aktedatum:2/4/1767
Inhoud: Transportacte van een schepel saaijland.
Adres:Doven Jennen Akkertje,
Bedrag: f 26,-Personen in deze akte:
H. van Arnhembelender

Hendrickje Woudenbergverkoper en koper van 2/3 deel

Hester Mullermoeder van 4 minderjarige verkopers

Coenraad Gerrids verkoper, koper van 1/3 deel en volmachtiger

Marten Woudenbergverkoper

Bernardus Bosgoedtcurator over de desolate boedel

Tonis Lamberts Woudenbergerflater, ovl.

Driesje Woudenbergverkoper en koper van 1/3 deel

Hermnannus Beeckhuijsencurator over de desolate boedel

Jan Mullerverkoper, volmachtiger, voogd, koper van 2/3 deel

Lambert Woudenbergovl. vader van 4 minderjarige verkopers