Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 549 v
Aktedatum:7/11/1766
Inhoud: Maaggescheijdt betreffende de volgende goederen: (a) een molen, (b) een molen, (c) een molen, Ordermarck, [Apeldoorn] (d) een vierel marckegrond, aan de Noorderbosch (e) een hooijlandt, in de HoogZoerder Hege (f) een vol vierel grond, in den WormssenEnck, [Apeldoorn] (g) 1½ molder saaijlandt, bij 't Vrouwen Bergje, Apeldoornssen OudenEnk (h) 1½ schepel land, in de Lange Cruijsakkers, (i) 3 spindt saaijlandt, in de Corte Cruijsakkers (j) een schepel land, (k) een erf en goedt en de Stadsherberg of 't Posthuijs, buijten de Vischpoort te Elburg (l) een herberg.
Adres: de Basenmolen (c ),
Adres: de Slopsse molen [Apeldoorn] (b),
Adres: de Brouwersmolen (a),
Adres: (k), Clijn Butselaar, in Eede onder Molen LunterenPersonen in deze akte:
erflater, ovl.:Jan Stephens Ritbroeck

maaggescheijder:Jan Bitter

erflaatster, ovl.:Aaltje Henrix Cortenbrinck

erfegename (deed afstand van de erfenis):Sara Ritbroeck

maaggescheijder:Henrick Velthuijsen

maaggescheijder:Evertje Zegers

ovl. moeder van Nennitje Dijkgraaf:Margrieta Ritbroeck

maaggescheijder:Aleijda Ritbroeck

maaggescheijder:Jurrien Ritbroeck

maaggescheijder:Warner Ritbroeck

maaggescheijder:Nennitje Dijkgraaf

volmachtiger van Jurrien Ritbroeck:W.H. Braskamp

maaggescheijder:Willemtje Ritbroeck

maaggescheijder:Hendrickje Ritbroeck

maaggescheijder:Claas Crombosch

erfgenaam (deed afstand van de erfenis):Diderick Hissinck

maaggescheijder:Jacob Wegenaar

maaggescheijder:Nennitje Ritbroeck

schuldeiser tot 6-6-1766:Henrick Francken

overleden groot- en overgrootvader:Henrick Warners

maaggescheijder:Jan Toniss Middeling