Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 535
Aktedatum:16/6/1766
Inhoud: Hypotheek met als onderpand: (a) een huijs, hof en camp lands, (b) een molder saaijland en (c) vier morgen hooijlandt. Geroijeerd 3-7-1780.
Adres:den Pauwencamp (a),
Adres:Buurschap Anckeler en Ganzevlesch (c)
Bedrag: f 450,-Personen in deze akte:
Maria Janssen schuldenaar

Martin Janss Bosgoedtvoogd

Maria Janss Bosgoedtovl., haar minderjarige kinderen zijn schuldeiser

Jan Willemss Buitenhuisovl., zijn minderjarige kinderen zijn schuldeiser

Jan Willemss voogd

Wolter Gerrids schuldenaar