Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 512
Aktedatum:14/10/1765
Inhoud: Transportacte van een huijs en opstal met den hof daarachter.
Adres:op Kerckengrondt in de dorpe van Apeldoorn
Bedrag: f 738,-Personen in deze akte:
Henrica Henrix verkoper

NN NNbelender

Henrica Broeckhuijskoper

Gerrit Gerrids van den Bremptverkoper

Gerrit Holtdorpkoper

..... NNbelender