Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 493
Aktedatum:22/1/1765
Inhoud: Vestenisse met als onderpand de Vrijenberg, [Loenen} (a) een Erf en goedt, bestaande in huijs, hof, schuur, bouwlandt met in het Loender Broeck [Loenen] (a1) ½ morgen hooijlandt met het schot welke in 1754 hierbij getimmerd is en de Brouwerij, [Loenen] (b) een huijs en hof, zaaij- , weijde- en hooijlandt. (a en a1 werden op 12-1-1747 onder ede geschat op f 6250,-en de Brouwerij, [Loenen] (b) op f 7000,-)
Bedrag: f 1300,-Personen in deze akte:
pachter van b:Gerrit Capelle

executeur testamentair:J. Jongbloed

erflaatster; ovl. dochter van Jan Tellegen:Johanna Elisabeth Tellegen

schuldenaar en erfgenaam van zijn dochter:Jan Tellegen

executeur testamentair:P. Bisschop

ovl., schuldeiser:C. Dellius