Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1007
Aktedatum:23/7/1782
Inhoud: Transportacte van de geregte halfscheijd van: Custeriencamp of de Keulen, Beekbergen (a) een kampje land, aen den Boerpol, Beekbergen (b) de halve tiende uijt een schepel land, de Voorste camp, Karspel Loenen (c) 1/3 van een stuk land, groot 2 schepel, het Traitien, Beekbergen (d) een akkertje land, groot ½ schepel, de Drostenakker, Beekbergen (e) 2 schepels land, de Maeten, Beekbergen (f) 1/3 deel van een hooijmaethe, groot 3½ morgen, 't Veen, Beekbergen (g) ¼ van een hooimaethe, groot 1 dagh maeijens, de Lakemaethe, Beekbergen (h) de helft van een hooijland, groot 1 morgen, de agterste Camp, Beekbergen (j) een halve camp, groot 1 mudde, den groten Keulakker, Beekbergen (k) een akker groot 3 schepel en den Schrijversakker, Beekbergen (l) 1½ schepel land.
Bedrag: f 692,-Personen in deze akte:
pachter van e:Willem Bodt

pachter van h:Gerrit van Eijkel

pachter van f:Sweer Cappel

verkoper:Anthonij Smink

pachter van d, g:Harmen Baerends Timmerman

koper:Jantje Daniels

verkoper:Trijneke Daniels

koper:Johannes Arentzen

pachter van c, j. k, l:Cnelis Lubbertsen