Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 790
Aktedatum:9/8/1776
Inhoud: Testament aan de Belterstraat (a) de helft van een hooijlandt van ong.2 ½ morgen, aan de Belterstraat (b) de andere helft, in den Oudencamp [Buurschap] Wenum [Apeld.] (c) een akker saaijlandt; (d) de halfscheid van 2½ schepels saaijlandt, den Dijckelt, [Buurschap] Wenum, [Apeldoorn] (e) een akker saaijland en 't Scherpenlandt, in de WenummerEnck [Apeldoorn], (f) een akker van 5 schepel.
Adres: t Cleijstland (d),Personen in deze akte:
Evert Henrix Buijtenhuijserfgenaam

Aart Doorncamperfgenaam

Evert Beernds erfgenaam (woont op Laag Berghuijs)

Willemtje Harmss testatrice

Neeltje Willems efgenaam

Gerritje Beernds erfgename

St. Anthonis Hospitaal erfgenaam van f

Henrickje Henrix Buijtenhuijserfgenaam

Lubbertje Harmss erflaatster, ovl. tante van de testatrice

Evert Beernds erfgenaam (zoon van Beernt Everts te Wenum)

Harmen Willemss erfgenaam en executeur testamentair

Jan Henrix Buijtenhuijserfgenaam

Derk Tijmenss erfgenaam