Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 362
Aktedatum:19/1/1761
Inhoud: Erfmaaggescheijdt betreffende: 't Jonckerengoedt, Noord Apeldoorn (a) een Zaalwehr en Herengoedt, bestaande in 2 huijsen, 2 hoven, 2 bergen, 1 schuur en backoven, 't Jonckerengoedt, Noord Apeldoorn (b) ¼ van 15 molder saaijlandt, op de Leijgraaf, Carspel Apeldoorn (c) ¼ part van 3 morgen hooijlandt, de Hilletjes, Carspel Apeldoorn (d) ¼ part van 3 morgen hooijlandt, d'Jivelers, Carspel Apeldoorn (e) ¼ part van 1½ morgen hooijlandt, in den Elst, Carspel Apeldoorn (f) ¼ part van een morgen hooijlandt, op den Oosterkamp, Carspel Apeldoorn (g) een deel van een acker saaijlandt, in de Zuijdbroeck, Carspel Apeldoorn (h) 3/4 parten van 2 morgen hooijlandt, in de Meken, Carspel Apeldoorn (i) 3/4 parten van 2 morgen hooijlandt, Wenummer Marck, Carspel Apeldoorn (j) 3/4 parten van een vierel marckegrondt, NoordApeldoornsse Marck (l) Carspel Apeldoorn (k) 2 schaapsschoten en 1 hooijschuur en een deel marckegrondt. Dit alles volgens de huwelijxvoorwaarden van 15-4-1746. Wat staande huwelijk is aangekocht blijft nog onverdeeld. Dit betreft: in de Rikken (?) (l) 2 morgen hooijlandt, Corlerscampje, Carspel Apeldoorn (m) 1 morgen en in 't Nijelandt, Carspel Apeldoorn (n) ½ morgen land.Personen in deze akte:
Wouter van Asseltmaaggescheijder

Cornelia van Asseltmaaggescheijder

Jannitje Goudkuijlmaaggescheijder

Lubbert van Asseltmaaggescheijder

Wijn Toniss voogd

Henrick Mullerverkoper van m, n en o

Lubbert Goudkuijlvoogd