Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 417 v
Aktedatum:30/8/1762
Inhoud: Peijndinge aan de gerede en ongerede goederen: (a) een Erve en goedt, bestaande in een huijs, hof, schuur schaapschot, landerijen, bosschen en houtgewaschen, de Clijnen Vrijenberg, onder Loenen (b) een huijs, hof, een stuk saaijlandt, en het verbrande Goor, onder Loenen b1. een weijdtje, Loenderbosch, Loenen (c) 3 halve delen en een vierel holtmarck, de lage Weijde, onder Beeckbergen (d) een halve weijde en den Lagenhof, onder Beeckbergeb (e) een weijde. Geroijeerd 30 april 1763.
Adres: de Vrijenberg, onder Loenen
Bedrag: f 900,-Personen in deze akte:
gelijftugtigde weduwe:Elisabeth van de Poll

schuldeiser:Adriaan Jochemss Brouwer

schuldeiser:Beernt Jochemss Brouwer

schuldeiser:Teunis van den Beld

erflater, ovl.:Jochem Jochemss Brouwer

schuldeiser:Derck Jochemss Brouwer

erflater, ovl.:Jan Jochemss Brouwer

schuldenaar, vader en voogd:Jan Tellegen

ovl.; universele erfgename v. Jan.J. Brouwer:Megtelt van de Poll

schuldeiser:Aleijda Jochemss Brouwer