Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 346
Aktedatum:28/7/1760
Inhoud: Peindinge aan de gerede en ongerede goederen: den Groten Vrijenberg, onder Loenen (a) een huijs, hof, schuur en landerijen met de daarbij gehorende brouwerij, den Clijnen Vrijenberg, onder Loenen (b) een Erf met de herberg en Loenerbosch onder Loenen (c) agt vierendelen in het bosch. Geroijeerd 12-1-1761.
Bedrag: f 1400,-Personen in deze akte:
schuldenaar:Jan Tellegen

schuldeiser:Johan Henrick Rosschet