Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 286
Aktedatum:5/12/1758
Inhoud: Peijndinge aan de gerede en ongerede goederen: (a) een huijs en hof en een campje landt, Voshuijsen, Beeckbergen (b) een Erf en goedt, den Grooten acker of Crommenacker, Beeckbergen (c) een acker, groot 6 schepels. de Geer, Beeckbergen (d) 3 schepels saaijlandt, de Geer, Beeckbergen (e) een bosch daarbij, (f) het campje agter het huijs, groot 2 schepels gesaaij, in het Beeckberger Hooijlandt (g) 3 morgen hooijlandt en Lierdermerckt, Beeckbergen (h) een een sestendeel holtmarck. Geroijeerd 11-9-1759.
Bedrag: f 646 - 2 - 8Personen in deze akte:
pachter op b:Aart Janss

schuldeiser:Gerrit Maasen

schuldenaar:Ambrosius Brosch

peijnder:O.D. Wacker

gebruijker van c en d:Tonis Lamberts

gebruijker van c en d:Lambert Woudenberg

schuldeiser:Jacob Geurts