Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 281 v
Aktedatum:26/9/1758
Inhoud: Peijndinge aan de gerede en ongerede goederen: (a) een huijs, hof en schuur, (b) ½ molder hoflandt, (c) 3 spindt hoflandt, (d) een hof en huijsstede, op de Camp onder Beeckbergen (e) 5 schepel saaijlandt, in de DorperEnck onder Beeckbergen (f) 3 schepel landt, voor Hellencamp onder Beeckbergen (g) 3 schepel landt met heggen en holtgewaschen, (h) ½ molder landt, aan de Kerckweg, Beeckbergen (i) 1½ schepel van het Onderste Eijnde, de Delle, onder Beeckbergen (j) 3 schepels landt, voor de Hessenweg onder Beeckbergen (k) 1½ schepel landt en ½ molder, de Vosacker, onder Beeckbergen (l) ½ molder landt, aan 't Hull onder Beeckbergen (m) 1½ schepel landt, den Hindenacker, onder Beeckbergen (n) 1½ schepel landt, den Cuijlacker, onder Beeckbergen (o) 1 schepel landt, op de Hoeve onder Beeckbergen (p) ½ molder landt, de Carmanacker, onder Beeckbergen (q) 3 schepels landt, de Everdsberg, onder Beeckbergen (r) 1 schepel landt, 't Hull, onder Beeckbergen (s) ½ molder landt, Beeckbergsse Hooijlanden (t) enkele hooijlanden en Lierdermarck, Beeckbergen (u) een deel holtmarck. Geroijeerd 3-11-1798 (?)
Adres: onder Beeckbergen (a-d)
Bedrag: f 600,-Personen in deze akte:
Harmen Henrix Brombelender van d

Huijbert van Hamelschuldeiser

Beernt Aarts belender van c

Beernt de Grootbelender van b

Henrick Gerrids Mulderborge en schuldenaar

Jan Janssen Rheijndtjesschuldenaar