Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 280
Aktedatum:4/9/1758
Inhoud: Peijndinge aan de ongerede goederen, betreffende: bij 't dorp van Apeldoorn (a) een huijs en hof met t Weijtje, Buurschap Engelandt, Beeckbergen (b) een Erfje en goedtje, bestaande in huijs, hof, berg, schuur, 3 molder saaijlandt en Breuchelermarck [Beeckbergen] (c) een vireel markegrond. a is geroijeerd op 3-12-1763.
Bedrag: f 1700,-Personen in deze akte:
Lambert Woudenbergvolmachtiger

Reijnder Hartgerss meijer van b en c

Jan van Amersfoortschuldenaar

Jan Vrijdagmedegebruijker van a

Hendrick Eckenhuijsmedegebruijker van a

Nicolaas WestenEnckschuldeiser