Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 241 v
Aktedatum:6/7/1757
Inhoud: Hypotheek met als onderpand: Engelander Enck, Beeckbergen (a) 5 ackeren saaijlandt, groot 14 schepels, eerder voor f 1300,- aangekocht en Engelander Enck, Beeckbergen (b) de opstal van een huijs daarbijgelegen op pastoriesgrond. Geroijeerd 1-9-1760.
Bedrag: f 400,-Personen in deze akte:
vroegere eigenares.:..... NN

schuldenaar:Derck Harmss

vroegere eigenares.:NN NN

schuldeiser:Anna Maria Bou