Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 194
Aktedatum:11/6/1755
Inhoud: Transportacte van een pandschap van: (a) een Herengoedt, Buurschap Beemte, Carspel Apeldoorn (b) nog een pandschap, groot f 500,- in een Zaalwehr en Herengoed, bestaande in huijs, hoff en schuur en 3 molder saaijlandt, op de Enck (c) 10 schepel bouwland, op de Beltercamp (d) een ½ molder saaijlandt en Wenumer Gemeente, [Apeldoorn] (e) twee vierendeels grond.
Bedrag: f 600,-Personen in deze akte:
Annetje Janssen eigenaar van a

Jan Roelofs pandnemer van c

Hermen Henricksen Rameigenaar van a

G.J. van Brienenverkoper

Peter Suurmondverkoper

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

Johan Otterserflater, ovl.

Dirk van der Hartverkoper

Jan Hermensen Ramin 1739 ondertekenaar etc. van acte

Johanna Hendrina Suurmondverkoper

C. van Eckmomber

Maria Bergsmaverkoper

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

J.N. Otterserflater, ovl.

G. Pieckmomber

Beatrix Straatmanverkoper

Anna Wijnanda Suurmondtverkoper

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

Johanna Hendrina van Brienenerflaatster, ovl.

J.T. van Eckverkoper

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

Anna Wijnanda Potgieterverkoper en volmachtiger

B. Landalekoper

D.D. Bongardverkoper

Lamberta Haastenburgverkoper

G.D. Suurmondverkoper

O.D. Wakkervolmachtiger

Willem Suurmondtverkoper

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)

Jan Eghberts van Zuijckovl., eerdere eigenaar van (c)