Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 60
Aktedatum:6/7/1751
Inhoud: Verwin en in bezitneming van de ongerede goederen van Jan Lindeman als erfgenaam en Ex. Test. van Abram Greve. (a) een deel van een Erfje, de Helle, Buurschap de Anckeler, [Apeldoorn] (b) een Erf, in 't het Veen (c) een papiermolen, op Ordermarck, [Apeldoorn] (d) een vol vierel markegrond, het Keeschaten, op den Anckeler, [Apeldoorn] (e) Het hooijlandt het Keeschaten, in den Ouden en Nieuwen Enck, [Apeldoorn] (f) landerijen (g) een portie in een huijs. Geroijeerd 30-12-1756.
Adres: de Roskam, [ Apeldoorn] (7)
Adres: Clijn Berghuijs (a),Personen in deze akte:
verwinhebber en executeur testamentair:Hendrick Greve

erflater, overleden:Abram Greve

schuldenaar:Jan Lindeman