Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7694
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Henri√ętte van Eyklaan, kad. Apeldoorn sectie M 4984 en 3291, Obdeijn Bouw B.V.
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997