Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7687
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Marie Koenenstraat, kad. Apeldoorn sectie M 3273 en 4849, Bouwfonds Woningbouw B.V.
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997