Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7685
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Musschenbroekstraat, kad. Apeldoorn sectie I 7890, 8041 en 7893, stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs
Datering:1995-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997