Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7680
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Antillen, kad. Apeldoorn sectie AD 3022, Deutsche Post DHL International B.V. en Maatschappij voor Bedrijfsobjecten N.V.
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997