Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7665
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Noord Riezenweg en de Uddelsekampweg Uddel, kad. Apeldoorn sectie A 5801, Veluwse Bouwonderneming B.V.
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997