Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7664
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Hogeweg, kad. Apeldoorn sectie AB 2733, Veluwse Bouwonderneming B.V.
Datering:1995-1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997