Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7663
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Essenkamp Uddel, kad. Apeldoorn sectie M 5405, 6336 en 5738, Veluwse Bouwonderneming B.V. en Woningbouwvereniging Beter Wonen
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997