Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7623
Beschrijving:Perceel grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn sectie M 4145, 4144, 4142 en 4050, Katholieke Woningbouwvereniging St. Joseph Apeldoorn
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997