Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7618
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Permekestraat, kad. Hoog Soeren sectie W 1207, Katholieke Woningbouwvereniging St. Joseph Apeldoorn
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997