Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7606
Beschrijving:Percelen grond gelegen in en nabij het woon- en winkelcentrum De Eglantier, kad. Apeldoorn sectie AC 7525, Slokker Bouwgroep B.V.
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997