Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7595
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Nagelpoelweg, kad. Apeldoorn sectie AD 3019, Nijhuis Bouw B.V.
Datering:1994-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997