Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7575
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Jacqueline van der Waalssingel hoek Carry van Bruggenstraat, Ter Steege Planontwikkeling B.V.
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997