Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7561
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Lage Landenlaan, kad. Apeldoorn sectie M 3946, 4090, 3324 en 3323, bouwbedrijf G. Bilder B.V.
Datering:1995-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997