Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7558
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Molenmakershoek, kad. Apeldoorn sectie AC 3478, J. van der Weerd Holding Apeldoorn B.V.
Datering:1987-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997