Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7551
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Fortunalaan en de Dianalaan, kad. Apeldoorn sectie M 4788, 4782-4785, 3362, 4787, 4780 en 4779, Katholieke Woningbouwvereniging St. Joseph Apeldoorn
Datering:1989-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997