Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7550
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Stoomwezenstraat, kad. Apeldoorn sectie L 5660, 5670, 5674-5677, 5631, 7286, 5633, 5634 en 10440, Slokker Vastgoedontwikkeling Apeldoorn B.V.
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997