Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7549
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Nocturnestraat, kad. Apeldoorn sectie AF 1232, tennisclub Stichting de Sprenkelaar
Datering:1986-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997