Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7534
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Antillen, kad. Apeldoorn sectie AD 1244, 1245, 1246 en 1247
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997