Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7533
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Atlasstraat en de Heliosstraat, kad. Apeldoorn sectie M 4782, 4783, 4765, 4767 en 4768, Woningstichting Ons Huis
Datering:1989-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997