Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7530
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Osseveld-West, kad. Apeldoorn sectie M 525 en 3273, Woningstichting Ons Huis
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997