Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7529
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Tormentilstraat, kad. Apeldoorn sectie Z 4408, stichting Bouw en Exploitatie Koninkrijkszaal Beekpark
Datering:1989-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997