Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7520
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Maduralaan en de Billitonlaan, kad. Apeldoorn sectie AA 249, aannemingsbedrijf W. Draisma en Zn. B.V.
Datering:1989-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997