Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7489
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Tweelingenlaan, kad. Apeldoorn sectie AF 633, 1221 en 1222, Clip & Paper Plus B.V.
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997