Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7488
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Belle van Zuylenbrink, kad. Apeldoorn sectie M 3269, 3273 en 4849, Bouwfonds Woningbouw B.V.
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997