Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7485
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Ooievaarlaan, kad. Apeldoorn sectie N 8362 en 8326, Bouwfonds Woningbouw B.V.
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997