Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7472
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de De Kokshof 3-19 (oneven) Uddel, Woningbouwvereniging Beter Wonen
Datering:1994-1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997