Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7470
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan en nabij de Koekoekweg, kad. Apeldoorn sectie N 8023 en 8362, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1990-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997