Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7468
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Winkewijertlaan, kad. Apeldoorn sectie L 10698 en 10703, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1991-1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997