Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7467
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Schapendoesweg, kad. Apeldoorn sectie U 5597, 5598, 7278, 7578 en 7594, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997